Trenčiansky kraj

OKRES PRIEVIDZA

97101 Prievidza, Námestie Slobody 2088/1                                  97101 Prievidza, Ľ. Ondrejova stánok                                   97101 Prievidza, Energetikov 29

    

97101 Prievidza, M. R.Štefánika 59                                              97101 Prievidza, K. Novackého stánok                                       97201 Bojnice, J. Kráľa 37 

    

97101 Prievidza, M. Mišíka 1                                                     97271 Nováky, G. Košťála Bageta                                  97251 Handlová, Mierová námestie 1 

    

OKRES PARTIZÁNSKE

95801 Partizánske, Hrnčírikova 90/21                                    95801 Partizánske, Dom služieb                                                             95854 Hradište 2157

    

 

OKRES BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 

95701 Bánovce nad Bebravou                                                 95701 Bánovce n. B., Aut. stanica – stánok                      95701 Bánovce n. B., Textilná ul. – Zornica